Skip to content

Meer waarde, minder risico

Onze expertise helpt je om op een verantwoorde manier meer waarde te halen uit jouw data. Dit doen we door toekomstbestendige en mensgerichte AI oplossingen te ontwikkelen die je helpen innoveren, maar ook de bijkomende risico’s minimaliseren.

Onze werkwijze.

Brush AI helpt bedrijven hun AI ontwikkelingsproces te professionaliseren én toekomstbestendig te maken. We werken altijd volgens een driestappen plan, bestaande uit een data & AI assessment, het bouwen van een prototype en het doorontwikkelen daarvan tot een mensgerichte AI oplossing.

1. AI Kickstart

Deliverable: AI Roadmap

Door middel van een workshop en interviews identificeren we de meest waardevolle concrete business cases, ofwel “quick-wins”, afgestemd op jouw specifieke situatie. Ook werken we richting een praktisch plan van aanpak om hiermee aan de slag te gaan.

2. Prototyping

Deliverable: werkend prototype

Na het identificeren van de meest waardevolle business cases, kiezen we er samen een uit om deze te ontwikkelen tot een eerste prototype. Hiermee kunnen we op een laagdrempelige manier toetsen of de beoogde AI oplossing aan de verwachtingen voldoet.

3. Implementatie

Deliverable: Geïntegreerd product

Na een succesvol ontwikkeld en getest prototype kunnen we deze doorontwikkelen tot een schaalbare AI oplossing. Logischerwijs voldoet deze oplossing dan ook volledig aan de nieuwste wet- en regelgevingen omtrent AI.