De mens als uitgangspunt.

Met Brush AI richten we ons op het verantwoord toepassen van artificial intelligence en machine learning binnen voornamelijk de financiële sector, zorgsector, (semi)-publieke sector en HR. Deze sectoren vragen om een mensgerichte aanpak waarbij de bredere sociale context uitvoerig moet worden bekeken. Staat jouw sector hier niet tussen, maar werk je wel met persoonlijke data? Ook dan kunnen onze data- experts en ethici je helpen.

HR

Binnen HR kan het verantwoord gebruik van mensgerichte artificial intelligence (AI) en machine learning (ML) leiden tot verbetering van werving, selectie en het behoud van werknemers. Hierbij houden we sterk rekening met diversiteit, inclusie en privacy. Bijvoorbeeld:

  • Datagedreven werving en selectie
  • Grip krijgen op het behoud van werknemers
  • Verbeteren employee journey (loopbaanontwikkeling, burnoutpreventie, …)

Financiën

In de financiële sector kan het verantwoord inzetten van mensgerichte artificial intelligence (AI) en machine learning (ML) leiden tot verbeterde efficiëntie en het verminderen van risico’s. We helpen je discriminatie te voorkomen en de privacy van jouw klanten te beschermen. Bijvoorbeeld:

  • Voorspellen klantverloop en klantwaarde
  • Fraude detectie

Zorg

In de zorgsector wordt veel gevoelige persoonlijke informatie verwerkt. Het verantwoord toepassen van mensgerichte artificial intelligence (AI) en machine learning (ML) kan bijdragen aan betere diagnostiek, behandeling en preventie. Bovendien kan het de kwaliteit van de zorgverlening en het welzijn van patiënten aanzienlijk verbeteren, als er maar zorgvuldig wordt omgegaan met de privacy en rechten van de zorgbehoevenden. Bijvoorbeeld:

  • Ondersteuning diagnostiek
  • Zorg op maat

Publieke sector

 

In de (semi-)publieke sector kan mensgerichte artificial intelligence (AI) en machine learning (ML) helpen om beslissingen te ondersteunen en de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers te verbeteren. Bij het bouwen van elke toepassing nemen we transparantie, eerlijkheid en privacy als uitgangspunt. Bijvoorbeeld:

  • Automatiseren van processen
  • Ondersteunen besluitvorming