Skip to content

De mens als uitgangspunt.

Met Brush AI richten we ons op het toepassen van artificial intelligence (AI) binnen onder andere de financiële sector, zorgsector, (semi)-publieke sector en HR. Deze sectoren vragen namelijk om een mensgerichte aanpak. Staat jouw sector hier niet tussen, maar werk je wel met (persoonlijke) data? Ook dan kunnen onze data-experts en ethici je helpen.

HR

Binnen HR leidt het gebruik van AI tot verbetering van werving, selectie en het behoud van werknemers. Hierbij houden we sterk rekening met diversiteit, inclusie en privacy.

Bijvoorbeeld:

  • Datagedreven werving en selectie
  • Grip krijgen op het behoud van werknemers
  • Verbeteren employee journey (loopbaanontwikkeling, burnoutpreventie)

Financiën

In de financiële sector leidt het inzetten van AI tot verbeterde efficiëntie en het verminderen van risico’s. Daarnaast helpen we je discriminatie te voorkomen en de privacy van jouw klanten te beschermen.

Bijvoorbeeld:

  • Voorspellen klantverloop en klantwaarde
  • Fraude detectie

Zorg

In de zorgsector wordt veel gevoelige persoonlijke informatie verwerkt. Het toepassen van AI draagt bij aan een betere diagnostiek, behandeling en preventie. Bovendien kan het de kwaliteit van de zorgverlening en het welzijn van patiënten aanzienlijk verbeteren, zolang er maar zorgvuldig wordt omgegaan met de privacy en rechten van de zorgbehoevenden.

Bijvoorbeeld:

  • Ondersteuning diagnostiek
  • Zorg op maat

Publieke sector

In de (semi-)publieke sector helpt AI om beslissingen te ondersteunen en de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers te verbeteren. Bij het bouwen van elke oplossing nemen we transparantie, eerlijkheid en privacy als uitgangspunt.

Bijvoorbeeld:

  • Automatiseren van processen
  • Ondersteunen besluitvorming