Skip to content

Meer waarde, minder risico

Onze Responsible AI en Data Ethiek diensten helpen je om op een verantwoorde manier meer waarde te halen uit jouw (persoonlijke) data. Dit doen we door mensgerichte AI en machine learning oplossingen te ontwikkelen die je helpen innoveren, maar ook de bijkomende risico’s minimaliseren.

responsible artificial intelligence

Responsible AI kan jouw organisatie op verschillende manieren ondersteunen. Zo kan het bijvoorbeeld ingezet worden om tijdrovende administratieve processen te automatiseren (automated decision making), grip te krijgen op je KPI’s (informed decision making) of om te innoveren met geheel nieuwe producten of diensten. Hiervoor gebruiken we de volgende stappen.

Data Scan

We identificeren de quick-wins voor jouw organisatie en zetten uiteen hoe je deze op een verantwoorde manier kan behalen met mensgerichte AI en machine learning  oplossingen.

Prototype

Door middel van het ontwikkelen van een prototype kunnen we de beoogde mensgerichte AI en machine learning oplossingen testen en evalueren. Ook brengen we de potentiële risico’s in kaart en doen aanbevelingen met betrekking tot de haalbaarheid

Implementatie

In deze stap gaan we het geteste prototype op een verantwoorde en iteratieve manier doorontwikkelen tot een volwassen mensgerichte AI of machine learning oplossing.

Ethiek scan

Tijdens de ethics scan, kijken we wat de huidige stand van zaken is wat betreft de ethiek van jouw applicaties, waar de verbeterpunten liggen en zetten we een plan van aanpak op om die op te lossen.

AI ethiek expert

Een van onze AI ethiek experts kan meedraaien in jouw team om er voor te zorgen dat alle ontwikkelde applicatie voldoen aan ethische principes. 

AI ethiek cursus

Wil jij jouw organisatie op de hoogte brengen van wat AI ethiek eigenlijk inhoudt en wat het betekent voor de dagelijkse gang van zaken? Na deze 4-uurse interactieve cursus, is iedereen up to date!

Data ethiek

Met onze data ethiek service, kijken we met jouw data science team mee om er voor te zorgen dat al jullie applicaties voldoen aan de laatste AI ethiek guidelines en regelgeving. Dat doen we met 3 services die in 3 stappen uitgevoerd kunnen worden. De ethiek scan, AI ethiek expert of een AI ethiek cursus